Wspominamy obrazami, ale mówiąc o filmie 
najczęściej streszczamy fabułę. Zdarza się, 
że film wydawał się porywający, ale próba 
opisania brzmi banalnie. Wszystko da się 
nazwać jeśli dysponujemy odpowiednimi 
narzędziami, a te są w zasięgu wzroku.

Jednym z najpotężniejszych narzędzi wizualizacji 
jest kolor. Bywa źle rozumiany, a jego stosowanie mylące i skomplikowane. 

CHINATOWN – film w reżyserii Romana Polańskiego – trudny do jednoznacznej oceny gatunkowej
i uważany za jeden z najlepszych w historii kina. Scenariusz Roberta Towne’a
jest wyjątkowy, ale trudno zapomnieć obrazy zrealizowane przez pion artystyczny:

Cinematography by: John A. Alonzo
Production Design by: Richard Sylbert
 
Art Direction by: W. Stewart Campbell  
Set Decoration by: Ruby R. Levitt
Costume Design by: Anthea Sylbert