panorama sferyczna / spherical panorama / 2010 

Przyszłość nie jest tym czym była / The future is not what it used to be